Üdvözöljük honlapunkon! arrow Alapítványi programok: arrow Sztánai Napok arrow A Sztánai napok 2004-es tervezete
A Sztánai napok 2004-es tervezete

Image
A 2004-es találkozó résztvevői
    A két naposra tervezett rendezvény ideje az augusztus 24-e (Kós Károly halálának napja) illetve szeptember 2-a (Szentimrei Jenő halálának napja) közé eső hét két napja lenne. Eredetileg elképzelt célja egy-egy kerek évfordulóhoz köthető romániai magyar író, politikus, közéleti szereplő pályaképének sokoldalú megrajzolása volna, különös tekintettel az ellentmon­dá­sos, nem eléggé ismert vagy félremagyarázott cselekedeteinek, műveinek értelmezésére, értékelésére. Értelemsze­rű­en a közelmúlt, a 20. század második felének közéleti sze­replői kerültek volna a figyelem homlokterébe.

A találkozók lehetséges témáiról szólva azt hiszem, fontos leszögezni, hogy szellemi életünknek csak egy kis vagy közepes részvevője lehet ez a rendezvény, mely a többi hasonló programok sorába illeszkedve, azok között teremtse meg saját arculatát. A témák mellett nagyon lé­nye­ges a megközelítési mód. Különös gondot kell arra for­dí­tanunk, hogy a beszélgetések mindvégig tárgyila­go­sak ma­radjanak, a tényeket tiszteljék, az utólagos belema­gya­­rázásokat, torzításokat kiszűrjék. A cél hangsúlyosan az ér­tel­mezésnek, az értékelésnek jutna, semmiféle „tisz­te­let­kö­rök”, üres járatú megemlékezések helye és ideje nem le­het egy ilyen találkozó. Sokkal inkább a pályakép és jelen­sé­gek elemzésének, lényegre – és igazságra – törő rög­zí­té­sé­nek kí­vánna alkalmat teremteni.

 

Image
Balázs Sándor és Balázs Imre József a 2004-es találkozón


Dolgozatokat, illetve a vita anyagát kötetbe szerkesztve megjelentetné az Alapítvány Sztánai Füzetek sorozatcímmel. El tudom képzelni, hogy erre az időszakra meg le­het­ne hívni főiskolás diákokat is, akik meghallgathatnák  az elő­a­­dásokat és az esti kötetlen beszélgetéseken már be­le­kap­­cso­lódhatnának az eszmecserébe.

De a Sztánai Füzetek sorozat természetesen nemcsak a Sztánai Napokon elhangzott, vagy arra elküldött tanulmányokat közölné, helyet adhatna olyan munkáknak, melyeket tartalmuk ilyen vagy olyan vonatkozásban Sztánához köti.

 

Image
Sztánai füzetek 2004.

A tavaly felavatott emlékszoba rendeltetése nemcsak az egykori berendezési és használati  tárgyak bemutatása lenne, hanem sokkal inkább munkakörülményeket kíván teremteni ku­ta­tók számára. Szentimrei Jenő egykori (csonka) könyvtárát (kö­teteit Gy. Szabó Béla ex librise díszíti) folyamatosan szeretnénk 1918 és 1990 között keletkezett magyar (vo­nat­ko­zású) kiadványok összegyűjtésével gaz­dagítani. In­ter­ne­te­zés biztosításával pedig az elmélyült munka lehetőségét megteremteni.

H. Szabó Gyula

2004, Sztána

 

Hozzászólások
Hozzáadás Keresés
watches-happy   |2011-08-23 09:36:22
link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html are known
worldwide for its great appears and superior. Blancpain link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html that look
equally as the original ones.It is a well known truth that purchasing
 things wholesale reduces the price of the objects.To purchase Blancpainwholesale is beneficial.Don't wait anymore, visit link:http://www.watches-happy.com nowadays, your Blancpain link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html is ready
and waiting.
perfect-watches-replica.   |2011-08-23 09:37:40
These link:http://www.perfect-watches-replica.com/brm-w atches-c-34.html are the
perfect embodiment of modern and sophisticated identity of
its brand.They sold at a trustworthy online store are best in quality
and maintain a high degree of accuracy.The link:http://www.perfect-watches-replica.com/brm-w atches-c-34.htmlof the
earliest of them is compared to a known discount rate significantly
to the current models available, only without flexible on style and
design.
replica-watch-brand   |2011-08-23 09:38:57
link:http://www.replica-watch-brand.com/Wholesale -tissot-gold-pocket-watc
hes_c808 are becoming the one elegant item people are beginning to
pay attending to, they are increasingly becoming a style accessory for
people with great taste.Each TISSOT Gold & link:http://www.replica-watch-brand.com/Wholesale -tissot-gold-pocket-watc
hes_c808 is a specific work of art depicting landscapes and
landmarks evoking not only particular country but also emotions in the
human heart. link:http://www.replica-watch-brand.com/Wholesale -tissot-gold-pocket-watc
hes_c808 that look exactly like the original.Be our loyal clients, you
will be benefit from
purchasing our new link:http://www.replica-watch-brand.com/Wholesale -tissot-gold-pocket-watc
hes_c808.
Hozzászólás
Név:
Email:
 
Tárgy:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Cazare Almasu