Üdvözöljük honlapunkon! arrow Magunkról arrow A Szentimrei ház története
A Szentimrei ház története

A ház 1925-ben.    „Kovács Jenőéknek vettem telket Sztánán. Most a házuk tervén is dolgozom, szeretném, ha jövőre bemehetnének” – írja levelében Kós Károly 1924. szeptember 14-én Benedek Eleknek (Kós nem használja barátja művésznevét, Kovács Jenőnek szólítja). Ez egyben az első írott utalás a Szentimrei házra.

Egy három nappal később kelt levelében a költő Szentimrei Jenő már hívja is Benedek Eleket, mondván: „nagy családi esemény ideje közeledik, az ő saját sztánai villájának az alapkőletétele. Ezen ne tessék csodálkozni, igenis odáig fejlődtek a dolgok, hogy a költő neje villát épít Kós Károly tervei szerint, ha – sajnos – függetlenül is a költő anyagi hozzájárulásától. A jelzett ünnepélyen Bátyámnak okvetlenül jelen kell lenni”. Később: „Kós pompás és olcsó tervezeteket készített, Zsizsi ehhez most saját fantáziájával színezi a berendezéseket, s ha össze­ülnek, nem lehet tőlük szóhoz jutni, úgy licitálják túl egymást a mérnöki tudmányokban.” A még 1924 őszén megtartott ünnepélyes alapkőletételen Benedek Elek – Szentimrei és Kós szellemi tá­mo­ga­tója – is részt vett.  

Image
Az 1925-ben épült nyaralóról készült Fotofilm-felvétel.
Ilymódon Kós Károly közel másfél évtizeddel a Varjú-vár megépítése után újabb építészeti értékkel gazda­gítja a Sztánai-völgyet, melynek varázsát már diákkori barangolásai alkalmával magába szívta. Szentimrei Jenő barátja és munkatársa volt Kósnak, együtt dolgoztak a Keleti Újság majd a Napkelet szerkesztőségében 1919 elejétől, szer­vez­ték az Erdélyi Néppártot és néplapját a Vasár­na­pot, közös kötetük, a Kaláka kalendárium a Varjú-vár műhelyében készült. Ettől vált ez az 1910 előtt mindössze néhány üdülőházzal tar­kított völgyecske művelődéstörténeti szem­pont­ból is jelentőssé Erdély 20. századi történel­mében. Kettőjük barátságának eredménye a sztánai Szentimrei ház is, Kós építészetének kevésbé ismert alkotása.

A Szentimrei ház 1925-ben készült el. Amint a mestergerenda szövege mondja: „Épült ez a ház Isten segedelmével, a Nagyapa jóságából / Ágnesnek és Juditnak Kós Károly tervei után A.D. 1925”. Ekkor a mai épületnek csak az észak­nyugati szárnya készül el. Eredetileg nyaralóként működött 1937-ig, amikor a Szentimrei-család kiköltözik Sztánára, és így a ház szükségszerűen kiegészül a négyzetes alaprajzú toronnyal, amely Kós 1925-ös tervén már szerepel. Ugyanebben az évben (1937) épül Kós harmadik és egyben utolsó háza a Sztánai-völgyben, a vasútállomás köz­vet­len szomszédságában található nyaraló, melyet lánytestvére, Kós Szidónia és családja számára tervezett. Ha figyelembe vesszük, hogy a Varjú-vár 1925-ben bővül ki egy újabb épületszárnnyal, abban az évben, amikor a Szentimrei-ház épült, akkor észrevehető, hogy a három sztánai ház egymást támogatva növekedett mai formájára. Ennek természetesen gazdasági és jószomszéd­sági okai voltak. 

Image
Az egykori gyalogkapu
A költő családjának növekedésével (idős édesanyját költözteti Sztánára) bővült a ház is. 1942-ben készül a torony északkeleti homlokzatához tapasztva egy egyszobás lakrész, amely a már létező földdel fedett pincére épült, ezzel magyarázható, hogy enyhén el van forditva az épület többi részéhez képest.

A Sztánai-völgy egész pezsgő – Kós által életre keltett – kulturális életének vetett véget az az értelmetlen fosztogatás, rombolás, melynek során a házak belső berendezése megsemmisült. Mindez 1944 őszén történt. Amit a Brétfű utcai háznál egy bomba pusztított el, azt itt a környező falvak lakosai.

1950-ben az államosítást megelőzendő Szentimrei a Magyar Művészeti Intézetnek adományozta a házat, (ahol tanár) azzal a feltétellel, hogy egy szobáját életük végéig használják. Később a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola, majd Marosvásárhelyre költözése után a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola használja. Tőle 1979-ben átveszi a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, telekkönyvezik a váralmási tanácsra, továbbra is az egyetem kezeli. Nyári alkotótáborok, alkalmi rendezvények színhelye 1997-ig, amikor visszakerül a család tulajdonába.

A ház következménye annak a sorozatnak, amelynek első példái: Kós szüleinek tervezett háza a kolozsvári Brétfűn és saját sztánai háza, a Varjú-vár, építészetének, művészetének jelképe. Mindkettő alkotópályájának kezdetén született terv alapján valósult meg. Ezeket kissé romantikus módon, reális igény és konkrét helyszín nélkül készítette.

Image
Ferenczy Zsizsi, Szentimrei Jenő és két lányuk: Ágnes és Judit
A Szentimrei ház ezzel szemben egy érett alkotói munka eredménye. Nem harsány, energikus erőpróba, hanem visszafogott arányaiban és részleteiben értékes alkotás, melyben az előző két ház lendületessége inkább egy tiszta, ésszerű tömegformálás felé hajlik. Kós a Varjú-várhoz hasonló módon komponálta meg a ház arculatát és funkcionális beosztását. Tömeg­kompo­zí­ció­já­nak alapelve mégis különbözik a Varjú-vártól. A Szentimrei-háznál két hangsúlyos és két hangsúlytalan alapelem váltakozásával egy teljesen kiegyensúlyozott szerkezet létrejöttét éri el. A Varjú-vár hengerpalást alakú tornya, a maga nyújtott arányú kúp tetőfedésével, teljes mérték­ben uralja a kompozíciót. A Szentimrei ház tornya más, kocka alakú tömbje erőt és bizton­ságot sugall, formája közelebb áll Kalotaszeg (Magyarvalkó, Bánffy­hu­nyad) erődtemp­lo­mainak tornyaihoz, mint a romantikus fellegvárak öreg­tor­nyá­hoz. Ily módon létjogosultsága is igazolt. Kós a fő megközelítési pont szempontjából alakítja a tömegeket, az anyaghasználatában és tömegében hivalkodóbb tornyot egy távolabbi képsíkba helyezi, kiegyensúlyozván a ház kompozícióját.

A másik két elem alárendelődik a két domináns épülettestnek, mintegy kiszolgálva azokat mind kompozíciós, mind funkcionális szempontból. A veranda az 1925-ös állapot főbejárata volt, és egyben fedett teraszként funkcionált. Nem túl előnyös pozíciója, valamint nehéz meredek dőlésű fedele miatt nincs meg az a könnyed nyitott jellege, amely egy terasz elsődleges követelménye. Ámde veranda jellegét és azt az alkotói szándékot, hogy ez csak átmenet legyen külső és belső tér között, látszik alátámasztani: súlyos kő mellvédfala és a diszkrét faragású faoszlopai, amelyek a tetőt tartják. Az oszlopok nyomott aránya könyökmerevítéseik szokatlan és ésszerűtlen helyzete miatt is azt az érzést keltik, hogy sokkal inkább térelválasztó, mint szerkezeti szerepük van. A másik alárendelt épületrész az összekötő elem, amely egyesíti az 1925-ös nyaralót a kőtoronnyal. A Varjú-várhoz hasonlóan a földszinten kétirányú bejárata van, és így egy előteret hoz létre oly módon, hogy innen nyílik a konyha, a WC, a lépcsőház és az eredetileg cselédszobának tervezett földszinti toronyszoba, melyet szövőműhelynek használtak. Az összekötő rész emeleti szintje biztosítja a közlekedést egy kellemes délutáni fényű folyosón keresztül a toronyszoba és a másik két hálószoba között. Szélessége lehetővé teszi, hogy egy kis mosdót is magában foglaljon.

Kós nagyon szívesen használja ezeket a keskeny csatlakozási elemeket, amelyek előképei talán a középkori erődök, várak kaputornyai, védőfalai, gyilokjárói lehettek,ezeknek kizárólag közlekedési funkciójuk van, kapcsolatot teremtve kint és bent, valamint a ház belső terei között. Ez az összekötő elem sokkal inkább statikus, mint a Varjú-várnál, ahol a négyzetes alaprajzú épületszárnyhoz a sarkon kapcsolódik, azt a benyomást keltve, hogy az elemek hajlékonyan illeszkednek egymáshoz.

A Szentimrei-háznál ez a csatlakozás merevebb, a torony és a nyaraló szinte rá van fűzve az összekötő elem tengelyére. Az 1925-ös rész a ház legkiterjedtebb épületteste. Földszinti erőteljes kőfalazását a felső szinten zsilipelt boronafal váltja fel. Magas zsindelyfedésű füstlyukas kontyolt tetőzete hasonlóságot mutat Webb és Morris építészpáros 19. század végi házaival. Az ablakok sűrű, változó ritmusú, apró ablakszemű osztása is utal Webb, Morris, Richard Norman Shaw, Charles A. Voysey munkáira.

 

Image
Az 1960-as években készült felvétel a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola kezelésében álló alkotó házat mutatja.
Egyetlen lépcsője a földszinti nappali szoba teréből leválasztott tölgyfalépcső volt. Magas, szűk belső tér, meredek, pihenő nélküli lépcsővel, és egy kívülről alig észrevehető ablakkal, mely magasan a délkeleti falon nyílik, meleg délelőtti napfényt engedve a lépcsőházba. Az indulási podesztről juthatunk a nappali szobába, mely egy lépcsőfokkal mélyebb a földszint többi részénél. A lépcső alatti pitvarszerű fülkében zöld váralmási csempéből rakott kandalló volt, melyet az ötvenes évek végén lebontottak. Az 1942-es toldás egy alacsonyabb elemmel, az egykori raktárral kapcsolódik a torony északkeleti falához. Megformálásában szervesen illeszkedik a ház előző fázisaihoz.

A ház megjelenésében kulcsszerepet játszanak a nagyon kifejező anyagok és az köztüki kiélezett kontrasztok. A kőfalakon szakított nyílások már-már drámai hangulatot kölcsönöznek a háznak. A feszültséget fokozzák az ablakok hosszú, vékony fa szemöldökgerendái, melyek könnyedén megbirkóznak a rájuk nehezedő kőfallal.

A ház talán legnagyobb érdeme a fény, a családi hagyomány szerint az ablakok méretének meghatározásában nem kis szerepe volt Szentimreinének is, aki figyelemmel követte a ház tervezését. Nappali terei világosak, barátságosak. Emeleti hálószobáinak kellemes meleg fényét lakkozott sötétbarna gerenda mennyezetei még otthonosabbá szelídítik. Kósnak sikerült az építészetét a természeti környezet meghosz-szabbításává alakítani. Szentimrei-háza is eggyé válik az erdővel, a kert gyümölcsfáival, a Csiga-dombbal és az egész kalotaszegi tájjal.

Hozzászólások
Hozzáadás Keresés
watches-happy   |2011-08-23 09:35:56
link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html are known
worldwide for its great appears and superior. Blancpain link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html that look
equally as the original ones.It is a well known truth that purchasing
 things wholesale reduces the price of the objects.To purchase Blancpainwholesale is beneficial.Don't wait anymore, visit link:http://www.watches-happy.com nowadays, your Blancpain link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html is ready
and waiting.
watches-happy   |2011-08-23 09:36:27
link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html are known
worldwide for its great appears and superior. Blancpain link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html that look
equally as the original ones.It is a well known truth that purchasing
 things wholesale reduces the price of the objects.To purchase Blancpainwholesale is beneficial.Don't wait anymore, visit link:http://www.watches-happy.com nowadays, your Blancpain link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html is ready
and waiting.
perfect-watches-replica.   |2011-08-23 09:37:59
These link:http://www.perfect-watches-replica.com/brm-w atches-c-34.html are the
perfect embodiment of modern and sophisticated identity of
its brand.They sold at a trustworthy online store are best in quality
and maintain a high degree of accuracy.The link:http://www.perfect-watches-replica.com/brm-w atches-c-34.htmlof the
earliest of them is compared to a known discount rate significantly
to the current models available, only without flexible on style and
design.
Hozzászólás
Név:
Email:
 
Tárgy:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Cazare Almasu