Üdvözöljük honlapunkon! arrow Magunkról arrow A Szentimrei Alapítvány alapszabályzata
A Szentimrei Alapítvány alapszabályzata

Preambulum

Romániában, Szilágy megyében, a Váralmás községhez tartozó Sztána faluban  visszakapott ingatlanaimban, amelyet egykor szüleim: Szentimrei Jenő és Ferenczy Erzsébet tulajdonában voltak meg akarom őrizni emléküket, művészeti hitvallásukban, egész tevékenységükben tükröződő ragaszkodásukat a szülőföldhöz, kitartásukat a mostoha körülmények közepette is. Hitem szerint erdélyiségük ma követésre méltó eszmei alap, ezért alapítványt hozok létre, amely a hagyományos értékek megőrzését, tudatosítását, továbbfejlesztését, beépítését szolgálja mind a két hazában.

Első fejezet.

Az alapítvány neve, alapítója, céljai,rendeltetése, székhelye és vagyona

1. Alulírott Szabó Gyuláné Szentimrei Judit, román állampolgár, Kolozsvár Rákóczi út 15 szám alatti lakos, Szentimrei Jenő és Ferenczy Erzsébet leánya, kulturális alapítványt hozok létre az alábbiakban rögzített alapszabályzat értelmében.

Image
Szabó Gyuláné Szentimrei Judit

2. Az alapítvány neve: Fundatia Fundaţia Szentimrei Alapítvány.

3. Székhelye: a Szilágy megyei, Váralmás községhez tartozó Sztána-állomás Oláhmező határrészében fekvő ingatlanom (helyrajzi száma: 728/1b). Az alapítvány létrehozhat fiókokat a határon innen és túl. Fiókja működik a kolozsvári lakásomban (str. G-ral Grigorescu nr. 15).

4. Az alapítvány vagyona: a sztánai határban levő két szántó a Pityókás és a Prücsökszer dülőben és az Oláhmező kaszálóban levő 728/lb hsz. telek a rajta levő épület minden hasznával, valamint az  alapítvány számlájára befizetett kétmillió lej.

5. Az alapítvány román jogi személy, nem-kormányzati szervezet, termelő tevékenységet nem folytat, kulturális tevékenységet fejt ki az érvényben levő törvények alapján.

6. Az alapítvány céljai:

– szüleim: Szentimrei Jenő és Ferenczy Erzsébet emlékének ápolása, irodalmi–művészi tevékeny­ségének népszerűsítése, bemutatása, értékelése;

– a szűkebb környék, Kalotaszeg néprajzának, történetének, természeti és épített környezetének tanulmányozását, kutatását szorgalmazza, bemutatja és támogatja;

– gyűjti és a tudományos kutatás rendelkezésére bocsátja a tárgyi és szellemi emlékeit;

– különös figyelmet szentel a kulturális értékek cseréjének, az együtt élő nemzetiségek irodalmának, történetének, néprajzi és művészeti hagyományainak, fordításokkal, bemutatókkal és kiállításokkal szolgálja a közeledésüket;

– díjakat, pályázatokat ír ki az alapítvány céljainak megvalósításán munkálkodók számára;

– együttműködik hazai és külföldi kormányzati és nem-kormányzati szervezetekkel, intézményekkel, egyrészt a Kuratórium meghatározta saját tevékenységének  bemutatása érdekében, másrészt a polgári társadalom számára elfogadható művelődési modell kidolgozása végett;

– az egyéni kezdeményezőkészséget és a vidék gazdasági–társadalmi felemelkedését célzó közösségfejlesztő tevékenységeket támogat, faluturizmust és környezetvédelmet fellendítő programokat szervez;

– kiad illetve támogat könyveket és időszaki kiadványokat, amelyek a fenti célokat szolgálják.

7. Az alapítvány pecsétje kör alakú, középen szüleim Kós Károly tervezte házának rajza, fölötte az alapítvány neve, alatta a helység neve: Sztána, és a négy nyelvű felirat: Fundatia* Alapítvány* Stiftung*Foundation.

Második fejezet.

Az alapítvány szervezeti felépítése

8. Az alapítványt a Kuratórium irányítja, amely felelős az alapszabályzat betartásáért, céljainak követéséért. A kuratórium hivatott arra, hogy – szükség esetén – egyhangú döntéssel módosítsa az alapszabályzatot a legfontosabb célkitűzések jobb, hatékonyabb megvalósítása érdekében.

9. A kuratórium állandó tagja a négy fiam (Szabó Bálint – 1944. április 9. Kolozsvár, Thököly u. 58 sz.; Zsolt – 1946. május 29. Kolozsvár, Rákóczi 15 sz; Bojta – 1947. november 4. Sepsiszentgyörgy, Arany János u. 11, Gyula – 1951. jan. 17. Bukarest, Justitiei 41-43 sz.). Akadályoztatásuk esetén megbízottaik képviselhetik őket a kuratóriumi üléseken, írásbeli meghatalmazás alapján. Ha az állandó tagok úgy ítélik, a kuratóriumba meghívhatnak 1–3 személyt, akik ugyanolyan jogkörrel rendelkeznek.

10. A kuratórium elnöki tisztjét a négy állandó tag felváltva viseli, az elnökváltás napja január 1. Amennyiben valamelyik állandó tag nem kíván elnöki jogkört gyakorolni, átruházhatja egy másik állandó tagra, de csak a jelölt és még egy állandó tag egyetértésével. A sorrendben az első Szabó Bálint, őt követi Zsolt, Bojta majd Gyula fiam.

11. Az elnök képviseli az alapítványt a két kuratóriumi ülés között külső jogi és természetes személyekkel szemben, gyakorolja a munkáltatói jogkört. Akadályoztatása esetén megbízhatja valamelyik kuratóriumi tagot az alapítvány teljes jogkörű vezetésével.

12. A kuratórium legalább félévenként összeül. Amennyiben az elnök szükségesnek tartja, összehívhat rendkívüli kuratóriumi ülést. Köteles rendkívüli ülést összehívni két kurátor írásbeli kérésére is.

13. A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha legalább három kurátor vagy megbízottja jelen van.

14. A kuratórium alkalmazza az ügyvezetőt, aki az alapítvány ügyvitelét vezeti és teljes felelősséggel tartozik a kuratóriumnak, munkájáról félévenként beszámol. ő alkalmazhat szükség esetén tiszteletdíjas vagy fizetéses munkatársat. Elkészíti az alapítvány éves költségvetését, javaslatokat terjeszt elő az évi tevékenységek, programtervek kijelölésére és megvalósítására.

15. A kuratórium ellenőrző bizottságot  kér fel, amely megvizsgálja az ügyvezető pénzügyi-gazdasági tevékenységét, véleményezi a kuratórium és az ügyvezető döntéseinek jogszerűségét.

16. A kuratórium első ülésére kötelező módon az év első két hónapjában kerül sor, ennek napirendjén szerepel az előző évi mérleg megvitatása és elfogadása, az évi tevékenységi terv megvitatása és elfogadása.

17. Az alapítvány pénzügyi forrásai: az ingatlanok haszonélvezetéből származó jövedelem; a banki kamatok; bel- és külföldi intézmények és szervezetek adománya és támogatása; természetes és jogi személyek adománya, pénzbeli és természetbeli juttatások; a saját nevében vagy más jogi személyek társulásában bejegyzett gazdasági társaság hozadéka.

Harmadik fejezet.

Záró rendelkezések.

18. Ha az alapítvány működése valamilyen ok miatt ellehetetlenül, vagyonát a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyház-megye örökli.

19. A kuratórium állandó tagjai módosíthatják az alapszabályzatot a törvényes keretek betartásával, kidolgozzák a működési szabályzatot és biztosítanak minden olyan dokumentumot, amely az alapítvány működéséhez szükséges.

Kolozsvár, 1997. június 23.                    Alapító:

                                                         Szabó Gyuláné Szentimrei Judit  

Hozzászólások
Hozzáadás Keresés
Monster Beats   |2011-03-24 06:20:02
It is a harvest journey for me when after have a careful look of your
blog.Maybe some other websites may have some spam information,but as
to you,they were all filled with connotation which expended my horizon
quite a lot
By: link:http://www.monsterbeats-eshop.com , link:http://www.monsterbeats-eshop.com, link:http://www.monsterbeats-eshop.com, link:http://www.monsterbeats-eshop.com, link:http://www.monsterbeats-eshop.com Online Shops
watches-happy   |2011-08-23 09:35:50
link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html are known
worldwide for its great appears and superior. Blancpain link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html that look
equally as the original ones.It is a well known truth that purchasing
 things wholesale reduces the price of the objects.To purchase Blancpainwholesale is beneficial.Don't wait anymore, visit link:http://www.watches-happy.com nowadays, your Blancpain link:http://www.watches-happy.com/blancpain-watch es-c-15.html is ready
and waiting.
perfect-watches-replica.   |2011-08-23 09:38:05
These link:http://www.perfect-watches-replica.com/brm-w atches-c-34.html are the
perfect embodiment of modern and sophisticated identity of
its brand.They sold at a trustworthy online store are best in quality
and maintain a high degree of accuracy.The link:http://www.perfect-watches-replica.com/brm-w atches-c-34.htmlof the
earliest of them is compared to a known discount rate significantly
to the current models available, only without flexible on style and
design.
replica-watch-brand   |2011-08-23 09:38:41
link:http://www.replica-watch-brand.com/Wholesale -tissot-gold-pocket-watc
hes_c808 are becoming the one elegant item people are beginning to
pay attending to, they are increasingly becoming a style accessory for
people with great taste.Each TISSOT Gold & link:http://www.replica-watch-brand.com/Wholesale -tissot-gold-pocket-watc
hes_c808 is a specific work of art depicting landscapes and
landmarks evoking not only particular country but also emotions in the
human heart. link:http://www.replica-watch-brand.com/Wholesale -tissot-gold-pocket-watc
hes_c808 that look exactly like the original.Be our loyal clients, you
will be benefit from
purchasing our new link:http://www.replica-watch-brand.com/Wholesale -tissot-gold-pocket-watc
hes_c808.
Isabel Marant Bottes pourpre  - Michelle Dockery attends TV event alongside Downto   |2014-09-26 09:52:29
Out of the manor: Downton Abbey stars Michelle Do link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- sneakers-bekket-haut-top
-suede-marron-jaune-p-62.h tml ckery, Laura Carmichael and Joanne
Froggat kept it ultra link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- bottes-c-2.html modern
while on a panel for the Television Critics Association press tour
in Beverly Hills on Tuesday
Michelle sported a navy blue vest top
adorned with a chain around the neckline, a colour link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- sneaker-suede-beige-bleu
-p-55.html f
Nike Air Jordan 13 r  - Fightin Phils snap 12   |2014-10-06 04:33:51
Fightin Phils snap 1 link:http://www.prisaitrain.com/jordan-fusion-fem me-c-146.html 2
The
Reading Fightin Phils (34 45) ended their 12 game link:http://www.prisaitrain.com/air-jordan-femme- nike-air-jordan-1-c-34_3
7.html losing streak in comeback fashion as they stormed back from a 6
1 deficit to win 7 6 over the New Hampshire Fisher Cats (37 45). A
five run 6th inning helped propel the comeback for the Fightin Phils link:http://www.prisaitrain.com/air-jordan-2011-a ir-jordan-a-flight-2011-
c-2_16.html and are now 10 4 agai
Nike Air Jordan New School r  - Find a sole   |2014-10-06 04:35:35
Find a sole
Sma link:http://www.prisaitrain.com/air-jordan-homme- nike-air-jordan-19-c-54_
63.html ll, big, sensitive, well heeled or plain link:http://www.prisaitrain.com/air-jordan-enfant -nike-air-jordan-8-c-22_
25.html finicky there are shoes for everyone.
Picture this: you
browse through 50,000 shoes to find that perfect pair, get the right
size and colour, add it to your shopping cart and then eagerly wait for yo link:http://www.prisaitrain.com/air-jordan-homme- nike-air-jordan-18-c-54_
82.html ur shoes to arrive at your doorstep.
o? acheter Isabel Marant Sanda  - http://www.spesifikegitim.com/ 4Hj   |2014-10-09 09:00:50
In the programme of the first installment, there is a p link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- sandales-c-4.html rofile
on Ross. H\[Ian Winterton\]is e lists Eric Cantona and Char link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- bottes-c-2.html?page=2&s
ort=20a lie Redmond as his childhood heroes.
And in the 'Players You
Admire' slot, he names Ciarn Whelan and Jason Sherlock. Ross partnered
David Matthews at midfield. Jayo and David link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- sneaker-suede-beige-bleu
-p-55.html w
Chaussures Isabel Marant  - http://www.spesifikegitim.com/ 7Rr   |2014-10-10 03:52:18
It should not just be a pipe dream for Malaysia since
[url=http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant-s
neakers-bekket-haut-top-suede-marron-jaune-p-62.ht ml]r
Isabel Marant Heels noir  - http://www.spesifikegitim.com/ 2Ei   |2014-10-10 03:54:58
NDP Lea link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- sandales-c-4.html der
Tom Mulcair walks away from a m link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- heels-c-3.html edia
scrum on the steps of old city hall in Calgary on July 12,officiel Isabel
Marant Heels, 2012. Cowboy fashion is critical during the Calgary
Stampede w link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- sneaker-suede-or-p-57.ht
ml hen even the most staid bankers, sales clerks or high ranking
oil executives trade in their usual attir
pas cher Isabel Marant Bottes  - http://www.spesifikegitim.com/ 0Mp   |2014-10-13 10:15:11
It has been a long, difficult road we have travelled to arrive at this poi link:http://www.spesifikegitim.com/ nt but today announcement shows link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- sneaker-suede-or-p-57.ht
ml that there is indeed ongoing progress in my plan to do my job.
So
this announcement is about continual progress,isabel marant
acheter.
As such I think it is important that I make regular, link:http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant- sandales-c-4.html
Jordan Fusion Homme  - http://www.prisaitrain.com/ 8zA   |2014-10-13 10:30:35
H M open for business at Puente Hills Mall
INDUSTRY H a trendy reta link:http://www.prisaitrain.com/air-jordan-spizik e-c-96.html iler known
for offering the latest fashions at low prices,Air Jordan Sp link:http://www.prisaitrain.com/air-jordan-homme- nike-air-jordan-23-c-54_
74.html izike, opened a new location Thursday at the Puente Hills Mall
in Industry.
The 22,000 square foot store features a variety of
"fashion forward" clothing link:http://www.prisaitrain.com/air-jordan-spizik e-c-96.html
Nike Air Jordan 3.5 site Web  - http://www.prisaitrain.com/ 3hG   |2014-10-13 10:33:52
Collections link:http://www.prisaitrain.com/air-max-2014-femm e-c-107.html of Styl link:http://www.prisaitrain.com/air-jordan-homme- nike-air-jordan-23-c-54_
74.html e and High Quality
Such words like fashion, stylish and
high technology are all words that usually appear on the internet. link:http://www.prisaitrain.com/air-max-2013-femm e-c-105.html And these
words are often used to illustrate certain goods. Doctors tend to
find some hazardous substances, chemical composition and unreasonable
design in
Hozzászólás
Név:
Email:
 
Tárgy:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Cazare Almasu