Üdvözöljük honlapunkon! arrow Alapítványi programok: arrow -- Farsangok Sztánán
Írások, cikkek a régi és a mai sztánai farsangi mulatságokról
Kós Károly meghívója az 1914-es sztánai farsangra
Írta: Balázs Balázs   
Image ... Rövid pár nap alatt kialakult az a gondolat, hogy rendezünk egy protestáns batyusbált és erre meghívjuk a pesti barátokat, különös tekintettel Móricz Zsigmondra. ... Kós mind­járt hozzáfogott és linóleummetszettel készített egy meghívót, amelyet felküldött lehúzás végett az Üllői úti iparművészeti iskolába. Pár nap múlva megkaptuk a példányokat, és széjjelküldtük minden protestáns tényezőnek. Az eredmény anyagi szempontból is igen kedvező volt, mert szép összeg futott be a tervezett jótékony célra. (Pl. Tisza István akkori miniszterelnök 100 koronát küldött e célra.) Közben Kós levélben meghívta Móriczot a bálra és huzamosabb tartózkodásra. Móricz a meghívást elfogadta.
 
Varjúvári legenda
Írta: Móricz Zsigmond   

Image Zrumeczky jött hozzám, hogy szombaton reggel menjek el vele Sztánára. Kós írta, hogy okvetlen vigyen el, minden ékesszólását szedje össze, de itthon ne hagyja­nak, mert nagyon szeretnek.

Meg voltam hatva, nem kellett kapacitálni. Kóssal és Zrumival a Baross kávéházban találkoztam néhányszor, és nagyon sajnáltam, hogy Kós elment Erdélybe. Úgy tűnt fel itt Pesten, mintha ezzel belesüllyedt volna egy távoli, sötét ködbe, s elveszett volna számunkra.

Erdély abban az időben nagyon messze volt. Buda­pesttől minden nagyon messze volt, még Kispest is, honnan én nemrégen szabadultam ki, mint valami bag­nóból. Nagyon sajnáltam Kóst, hogy kiesett a főváros írói és művészi atmoszférájából. Soká éltem vidéken, azon a magyar tájon, ahol a könyvet ma is kölcsönkérik, és nem adják vissza.

 
Hogyan születik meg egy regény ötlete
Írta: Balázs Balázs   

(Móricz Zsigmod, Nem élhetek muzsikaszó nélkül c. regénye)

... Az 1913 karácsonya előtti napokban Kós Károly lement családostól Sztánára hosszabb időre. Tudta, hogy én is hosszabb szabadságra óhajtok lemenni – utolsó jogi szigorlatom vizsgaletétele végett Kolozsvárra. Azt javasolta, ne menjek Türé­be szüleimhez tanulni, hanem náluk folytassam a szigorlati előkészületeimet. Elfogadtam a meghívást. Az 1914 évi január első napjaiban sikerült is ezen a címen két hónapi szabadságot kieszközölnöm és nyomban Sztánára utaztam. Rövid pár nap alatt kialakult az a gondolat, hogy rendezzünk egy protestáns batyusbált és erre meghívjuk a pesti barátokat, különös tekintettel Móricz Zsigmondra.

 
A mai farsangi bálok
Írta:   

Image  Nyolcvanhét évvel az 1914-es farsang után a Sztánai Műhely tagjai, a Szentimrei Alapítvány és – nem utolsó sorban – Papp Hunor sztánai református lelkész elhatározzák, hogy ismét farsangi mulatságot rendeznek Sztánán. Első ízben 2001-ben rendezték meg, s aztóta minden évben háromnapos farsangi mulatság színhelye az apró kalotaszegi falu. Pénteken este a hagyományörző műsoron vesz részt a falu lakossága, átlagban 50-80 Budapestről jött vendége, illetve a környékről egybegyűlt közönség. Színdarabbal készül a lelkész fiatal csapata, kiállítás, könyvbemutató, majd könyvvásár színesíti a kínálatot, tácházegyüttes szórakoztatja az egyre jobban belemelegedő közönséget, majd a mulatság egy táncházzenekar muzsikájára folytatódik.

 
Nem megtámasztottuk a falakat, hanem újraépítettük
Írta: Kovács Hont Imre   

Image 

„Nem megtámasztottuk a falakat, hanem újraépítettük”

Az újkori sztánai farsangok legjobbikát szervezték az elmúlt hétvégén

 

Kis faluként nagyot tett a Szilágy megyei Sztána a legutóbbi hétvégén: a lehető legkisebb költségvetésből minden eddiginél színvonalasabb farsangi rendezvényt szervezett a település – bár panaszra korábban sem volt ok. Papp Hunor lelkipásztor – az esemény főszervezője – elégedetten tekintett vissza a rendezvénysorozatra, amelyet némileg befolyásolt ugyan az időközi polgármester-választás, mégis a korábbiaknál színesebb műsorral várhatta az érdeklődőket. A három napra megfiatalodott település a részvevők adományaiból származó összeget a százéves fákkal büszkélkedő sztánai somfaligetről újonnan Somvirág Háznak keresztelt Közösségi Ház további fejlesztésére fordítja. Előbb az orvosi rendelő felszerelését szerzik be, majd kétszintes ifjúsági szállást alakítanak ki az épület tetőterében. A sztánai farsang alkalmával tapasztaltak az értékápolást és -tudatosítást célzó tevékenységek eredményességét igazolják.

 
Cazare Almasu